Xử lý hơn 100 dự án gây lãng phí đất đai ở Thanh Hoá

Rate this post

Tính đến tháng 11/2021, Thanh Hoá có 4 dự án, công trình vi phạm pháp luật đất đai với tổng diện tích đất là hơn 236 héc ta còn vướng mắc, chưa xử lý được; có 109 dự án, công trình với tổng diện tích đất là hơn 278 héc ta không sử dụng đất hoặc chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng, để hoang hoá, gây lãng phí đất đai; có 2 dự án có kết luận thanh tra, kiểm tra đến nay còn vướng mắc, khó khăn, chưa giải quyết để đưa đất vào sử dụng.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có ý kiến chỉ đạo các địa phương, ngành chức năng khẩn trưởng xử lý những vi phạm. Cụ thể, các địa phương tiếp tục xử lý vi phạm đối với các trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; lập hồ sơ xử lý nghiêm theo thẩm quyền và theo quy định đối với các trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, vi phạm hành lang đê điều, xây dựng sai mặt bằng quy hoạch… Tiếp tục rà soát, báo cáo cụ thể danh sách các doanh nghiệp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng hoặc không đầu tư xây dựng các công trình của dự án.

 Xử lý hơn 100 dự án gây lãng phí đất đai ở Thanh Hoá  - Ảnh 1.

Khu ký túc xá Trường Đại học Hồng Đức (cơ sở 2) bỏ hoang nhiều năm vừa được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá quyết định bàn giao cho thành phố Thanh Hoá đầu tư, sử dụng.

Thanh tra tỉnh lựa chọn, tổ chức thanh tra toàn diện đối với các dự án vi phạm có quy mô lớn, có tính chất phức tạp, nhạy cảm; kết luận rõ sai phạm và xử lý theo quy định. Thực hiện việc rà soát trùng lắp, chồng chéo khi các ngành lựa chọn đưa các dự án có sử dụng đất vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm.

Trong năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án có dấu hiệu vi phạm. Kiên quyết tham mưu trình UBND tỉnh thu hồi đất đối với các dự án có vi phạm, đủ điều kiện thu hồi . Chấn chỉnh công tác giao đất, cho thuê đất, thực hiện kịp thời việc ký hợp đồng thuê đất, bàn giao đất trên thực địa, tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư thực hiện dự án…Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *