SCI E&C báo lãi quý 4 tăng đột biến, lên đến hơn 88 tỷ đồng

Rate this post

CTCP SCI E&C (mã chứng khoán SCI) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020 với doanh thu và lợi nhuận tăng vọt so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4, doanh thu thuần đạt 893 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí giá vốn thấp hơn, dẫn tới lợi nhuận gộp thu về đạt 177 tỷ đồng, hơn gấp 7 lần lợi nhuận gộp đạt được quý 4/2019.

SCI E&C báo lãi quý 4 tăng đột biến, lên đến hơn 88 tỷ đồng - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính tăng từ hơn 2 tỷ đồng lên 15,5 tỷ đồng, chi phí tài chính cũng tăng gấp 4 lần từ 12,6 tỷ đồng lên hơn 49 tỷ đồng. Doanh thu tài chính đến từ thu lãi tiền gửi và lãi bán các khoản đầu tư. Chi phí tài chính đến từ trả lãi tiền vay và lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính. Ngoài ra, doanh thu tăng cũng kéo theo chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn gấp đôi, từ 12,7 tỷ đồng lên gần 31 tỷ đồng.

Kết quả, quý 4 SCI E&C báo lãi sau thuế 88,88 tỷ đồng, gấp 127 lần so với số lãi chưa đến 1 tỷ đồng quý 4 năm ngoái. SCI E&C cho biết, trong kỳ một số hạng mục, dự án mới triển khai có tỷ lệ lợi nhuận cao bắt đầu được nghiệm thu dẫn đến lợi nhuận tăng vọt.

Lũy kế cả năm 2020 doanh thu thuần đạt 1.154 tỷ đồng, giảm 3,6% so với năm trước đó. Lợi nhuận trước thuế đạt 231 tỷ đồng, gấp 4 lần chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 185 tỷ đồng, gấp 4,4 lần lợi nhuận đạt được năm 2019. EPS đạt 14.574 đồng.

SCI E&C báo lãi quý 4 tăng đột biến, lên đến hơn 88 tỷ đồng - Ảnh 2.

Tính đến 31/12/2020 SCI E&C ghi nhận tổng nợ phải trả 2.441 tỷ đồng, tăng 1.620 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó người mua trả tiền trước ngắn hạn 1.200 tỷ đồng (tăng 990 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm). Dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 535 tỷ đồng (tăng 186 tỷ đồng) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 102 tỷ đồng (ăng 35 tỷ đồng). Tổng tài sản đạt 2.822 tỷ đồng, tăng hơn 1.800 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Mai Nguyễn

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị


Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *