Sắp tới, điều kiện để cấp sổ hồng chung cư mini như thế nào?

[ad_1]

Sắp tới, điều kiện để cấp sổ hồng chung cư mini như thế nào? - Ảnh 1.

Như vậy người mua căn hộ chung cư mini không cò phải thấp thỏm lo không thể bán và sang nhượng được căn hộ nữa.

Cụ thể, tại Điều 57 Luật Nhà ở 2023, quy định về việc cấp sổ hồng chung cư mini như sau:

Với nhà nhiều tầng, nhiều căn hộ (chung cư mini) của cá nhân mà đáp ứng điều kiện như nhà ở có 2 tầng trở lên, mà tại mỗi tầng có thiết kế, xây dựng căn hộ để bán, để cho thuê mua, để kết hợp bán, cho thuê mua, cho thuê căn hộ; Đồng thời, nhà ở có từ 02 tầng trở lên và có quy mô từ 20 căn hộ trở lên để cho thuê.

Nếu đáp ứng được quy định này, chung cư mini sẽ có cơ sở để cấp sổ hồng, được bán, cho thuê mua, cho thuê theo quy định của Luật Nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Cũng căn cứ quy định tại Điều 57 Luật Nhà ở 2023, điều kiện cấp sổ hồng chung cư mini được xác định như sau:

Đối với cá nhân xây dựng nhà ở có từ 02 tầng trở lên mà tại mỗi tầng có thiết kế, xây dựng căn hộ để bán, cho thuê mua, cho thuê căn hộ hoặc nhà ở có từ 02 tầng trở lên và có quy mô từ 20 căn hộ trở lên để cho thuê phải đáp ứng điều kiện:

Đầu tiên là làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Thứ hai, việc đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Trường hợp cá nhân xây dựng nhà ở có từ 02 tầng trở lên và có quy mô dưới 20 căn hộ mà tại mỗi tầng có thiết kế, xây dựng căn hộ để cho thuê phải: Thứ nhất, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Thứ hai, đáp ứng yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân.

Thứ ba, đáp ứng điều kiện theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại nơi có nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân.

Luật Nhà ở 2023 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025. Quy định cấp sổ hồng chung cư mini cũng sẽ được áp dụng từ thời gian này.

[ad_2]
Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *