Quảng Trị muốn chuyển hơn 165ha đất rừng và đất lâm nghiệp để làm sân bay

Rate this post

Theo tính toán, để thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị, đơn vị tư vấn đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng trên 165,2 ha rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp, trong đó có trên 48,2 ha rừng sản xuất ở địa bàn huyện Gio Linh.

Vị trí, địa điểm cụ thể xin chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án là tại tiểu khu 610, xã Gio Quang; tiểu khu 609A, 609TH, ngoài tiểu khu 94, xã Gio Mai; ngoài tiểu khu 99, xã Gio Hải.

Tại cuộc họp, thành viên hội đồng thẩm định đánh giá dự án phù hợp quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; có tài liệu đánh giá sơ bộ về môi trường. Tuy nhiên, diện tích đơn vị tư vấn đề nghị thực hiện chuyển đổi là rừng thuộc vốn Dự án trồng rừng Việt – Đức hỗ trợ cho người dân những số liệu diện tích rừng ghi trong hồ sơ dự án có sự khác biệt với diện tích rừng thực địa mà đơn vị tư vấn chưa làm rõ nguyên nhân.

Bên cạnh đó, vấn đề quy chủ đất rừng chưa được thực hiện cụ thể; hồ sơ về hiện trạng rừng chưa có xác nhận của hộ gia đình liên quan trong vùng thực hiện dự án.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh, dự án Cảng hàng không Quảng Trị là dự án trọng điểm, đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân toàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho biết, các thủ tục thực hiện dự án đến nay cơ bản hoàn thành. Tỉnh đang tiến hành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, giải quyết thủ tục đất đai, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư để sau này giao lại cho ngành hàng không quản lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ này có việc chuyển đổi rừng, liên quan quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thời gian qua các đơn vị, địa phương liên quan đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, do thời gian cấp bách, nên quá trình triển khai hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định chuyển mục đích sử dụng rừng còn nhiều điểm bất cập mà thành viên hội đồng thẩm định đã chỉ ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương và các ngành liên quan khẩn trương bổ sung hoàn thiện hồ sơ thủ tục đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án một cách đầy đủ, chặt chẽ và trình hội đồng thẩm định lần sau, trong đó lưu ý đơn vị tư vấn cần làm rõ nguyên nhân vì sao diện tích rừng thực địa với hồ sơ có sự chênh lệch; thực hiện quy chủ rừng kết hợp đo đạc lại diện tích thực địa để lưu hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ xin đầu tư cảng hàng không theo hình thức đối tác công tư.

Tổng mức đầu tư của dự án được đề xuất là hơn 5.800 tỷ đồng, và được chia làm 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn hơn 2.900 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà nước ở cả 2 giai đoạn là hơn 310 tỷ đồng. Việc giải phóng mặt bằng được tách thành một dự án riêng, sử dụng ngân sách của tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể, sân bay được xây dựng tại các xã Gio Mai, Gio Quang, Gio Hải (huyện Gio Linh, Quảng Trị), với tổng diện tích 265 ha. Giai đoạn một sẽ xây dựng các công trình cơ bản của cảng hàng không Quảng Trị đạt tiêu chuẩn cấp 4C, và sân bay quân sự cấp II, đạt công suất khoảng 2,2 triệu hành khách/năm vào năm 2046, và khoảng 5.600 tấn hàng hóa vào năm 2042.

Ở giai đoạn 2, sẽ tiến hành đầu tư hạ tầng phục vụ mặt đất tại cảng hàng không, mở rộng nhà ga hành khách năm 2047, đảm bảo khai thác đến 5 triệu hành khách. Mở rộng nhà ga hàng hóa đợt 1 năm 2043 với công suất khoảng 13.700 tấn/năm, đợt 2 năm 2059 với công suất khoảng 25.500 tấn/năm.

Dự kiến, thời gian thực hiện dự án là 50 năm, trong đó, giai đoạn chuẩn bị dự án và đầu tư xây dựng bắt đầu từ 2021 – 2024 với thời gian thực hiện đầu tư xây dựng khoảng 22 tháng. Thời gian vận hành, thu phí hoàn vốn dự án là 47 năm 4 tháng.


Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *