Phú Yên dự tính phát triển gần 600 dự án nhà ở, giai đoạn 2021 – 2025

Rate this post


Phú Yên dự tính phát triển gần 600 dự án nhà ở, giai đoạn 2021 - 2025Tổng số dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025 khoảng 559 dự án. Trong đó, nhà ở thương mại, khu đô thị, khu nhà ở, khép kín khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư có khoảng 513 dự án; nhà ở xã hội với khoảng 18 dự án; nhà ở tái định cư (giao đất cho các hộ dân tự xây dựng nhà ở) khoảng 28 dự án.

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *