Lâm Đồng ra “tối hậu thư” với dự án Tòa nhà CLB Golf trong Đồi Cù

[ad_1]

Ngày 11-1, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi UBND TP Đà Lạt và Sở Xây dựng, yêu cầu khẩn trương xử lý nghiêm các sai phạm tại công trình xây dựng dự án Tòa nhà CLB Golf trong sân golf Đồi Cù (phường 1, TP Đà Lạt).

</p> <figure class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img data-author="" id="img_67800964018794496" w="2042" h="1377" alt="Lâm Đồng ra &quot;tối hậu thư&quot; với dự án Tòa nhà CLB Golf trong Đồi Cù- Ảnh 1." title="Lâm Đồng ra &quot;tối hậu thư&quot; với dự án Tòa nhà CLB Golf trong Đồi Cù- Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="67800964018794496" src="https://cafefcdn.com/203337114487263232/2024/1/11/cong-ty-hoang-gia-17048612182941155608899-1704970058579-1704970059791667459127.jpg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height="" loading="lazy" class=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="Nhập chú thích ảnh" class="">Các công trình xây dựng không phép, sai phép tại dự án Tòa nhà CLB Golf trong sân golf Đồi Cù.</p> </figcaption></figure> <p>Theo đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu khẩn trương lập hồ sơ xử lý nghiêm các sai phạm trong đầu tư xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng tại dự án Tòa nhà CLB Golf theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.</p> <p>Yêu cầu chủ đầu tư là Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL chấp hành việc tự giác tháo dỡ các hạng mục công trình tự ý xây dựng không phép, sai phép; hoàn thành trước ngày 25-1-2024.</p> <p>Quá thời hạn nêu trên, nếu chủ đầu tư không chấp hành thì tổ chức huy động lực lượng, máy móc để thực hiện việc cưỡng chế, tháo dỡ các công trình sai phạm theo quy định. Hoàn thành trước ngày 15-2-2024.</p> <p>Ngoài những chỉ đạo quyết liệt nêu trên, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và tổ chức, cá nhân có liên quan do buông lỏng trong công tác quản lý, không kịp thời kiểm tra, xử lý các sai phạm nêu trên. </p> <figure class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img data-author="" id="img_67975353701941248" w="2560" h="1685" alt="Lâm Đồng ra &quot;tối hậu thư&quot; với dự án Tòa nhà CLB Golf trong Đồi Cù- Ảnh 2." title="Lâm Đồng ra &quot;tối hậu thư&quot; với dự án Tòa nhà CLB Golf trong Đồi Cù- Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="67975353701941248" src="https://cafefcdn.com/203337114487263232/2024/1/11/toa-nha-clb-golf-2-1704944372866556220118-1704970060947-170497006102628205897.jpg" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height="" loading="lazy" class=""/></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="Nhập chú thích ảnh" class="">Tòa nhà xây dựng không phép trong dự án Tòa nhà CLB Golf</p> </figcaption></figure> <p>Theo tài liệu phóng viên có được, ngày 11-8-2021, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (hiện đang bị bắt tạm giam vì tội nhận hối lộ liên quan dự án Sài Gòn Đại Ninh – PV), đã thống nhất chủ trương cho Công ty CP Hoàng Gia ĐL được đầu tư xây dựng dự án. </p> <p>Công trình chính là tòa nhà CLB golf được cấp phép xây dựng 6.120 m2 để làm khối đón tiếp, khối dịch vụ golf 1 và 2. Văn bản không hề có công trình thứ 2 là tòa nhà xây dựng trên diện tích 4.478 m2 nêu trên. Đây là cơ sở để các sở ngành liên quan cấp phép xây dựng cho dự án.</p> <p>Tuy nhiên hiện nay, tại dự án Tòa nhà CLB Golf của Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL xảy ra vi phạm xây dựng không phép, sai phép với diện tích lớn. Cụ thể, khối công trình Tòa nhà CLB Golf xây dựng sai phép đến hơn 3.300 m2; Tòa nhà đối diện được xây dựng không phép trên diện tích 4.478 m2.</p> <p>Chủ đầu tư đã bị xử phạt 240 triệu đồng đối với các vi phạm trên. UBND TP Đà Lạt đã yêu cầu chủ đầu tư ngưng thi công công trình.</p> </p></div> [ad_2] <br /><a href="https://cafef.vn/lam-dong-ra-toi-hau-thu-voi-du-an-toa-nha-clb-golf-trong-doi-cu-188240111175012393.chn">Source link </a></p> <div class="blog-share text-center"><div class="is-divider medium"></div><div class="social-icons share-icons share-row relative" ><a href="whatsapp://send?text=L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng%20ra%20%26%238220%3Bt%E1%BB%91i%20h%E1%BA%ADu%20th%C6%B0%26%238221%3B%20v%E1%BB%9Bi%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20CLB%20Golf%20trong%20%C4%90%E1%BB%93i%20C%C3%B9 - https://batdongsantaynguyen.vn/lam-dong-ra-toi-hau-thu-voi-du-an-toa-nha-clb-golf-trong-doi-cu/" data-action="share/whatsapp/share" class="icon button circle is-outline tooltip whatsapp show-for-medium" title="Share on WhatsApp" aria-label="Share on WhatsApp"><i class="icon-whatsapp"></i></a><a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://batdongsantaynguyen.vn/lam-dong-ra-toi-hau-thu-voi-du-an-toa-nha-clb-golf-trong-doi-cu/" data-label="Facebook" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon button circle is-outline tooltip facebook" title="Share on Facebook" aria-label="Share on Facebook"><i class="icon-facebook" ></i></a><a href="https://twitter.com/share?url=https://batdongsantaynguyen.vn/lam-dong-ra-toi-hau-thu-voi-du-an-toa-nha-clb-golf-trong-doi-cu/" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon button circle is-outline tooltip twitter" title="Share on Twitter" aria-label="Share on Twitter"><i class="icon-twitter" ></i></a><a href="mailto:enteryour@addresshere.com?subject=L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng%20ra%20%26%238220%3Bt%E1%BB%91i%20h%E1%BA%ADu%20th%C6%B0%26%238221%3B%20v%E1%BB%9Bi%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20CLB%20Golf%20trong%20%C4%90%E1%BB%93i%20C%C3%B9&body=Check%20this%20out:%20https://batdongsantaynguyen.vn/lam-dong-ra-toi-hau-thu-voi-du-an-toa-nha-clb-golf-trong-doi-cu/" rel="nofollow" class="icon button circle is-outline tooltip email" title="Email to a Friend" aria-label="Email to a Friend"><i class="icon-envelop" ></i></a><a href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://batdongsantaynguyen.vn/lam-dong-ra-toi-hau-thu-voi-du-an-toa-nha-clb-golf-trong-doi-cu/&media=https://batdongsantaynguyen.vn/wp-content/uploads/2024/01/avatar1704970058536-17049700597971056383116.jpg&description=L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng%20ra%20%26%238220%3Bt%E1%BB%91i%20h%E1%BA%ADu%20th%C6%B0%26%238221%3B%20v%E1%BB%9Bi%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20CLB%20Golf%20trong%20%C4%90%E1%BB%93i%20C%C3%B9" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon button circle is-outline tooltip pinterest" title="Pin on Pinterest" aria-label="Pin on Pinterest"><i class="icon-pinterest" ></i></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://batdongsantaynguyen.vn/lam-dong-ra-toi-hau-thu-voi-du-an-toa-nha-clb-golf-trong-doi-cu/&title=L%C3%A2m%20%C4%90%E1%BB%93ng%20ra%20%26%238220%3Bt%E1%BB%91i%20h%E1%BA%ADu%20th%C6%B0%26%238221%3B%20v%E1%BB%9Bi%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20CLB%20Golf%20trong%20%C4%90%E1%BB%93i%20C%C3%B9" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon button circle is-outline tooltip linkedin" title="Share on LinkedIn" aria-label="Share on LinkedIn"><i class="icon-linkedin" ></i></a></div></div></div> <footer class="entry-meta text-left"> This entry was posted in <a href="https://batdongsantaynguyen.vn/chuyen-muc/tin-tuc-su-kien/" rel="category tag">Tin tức sự kiện</a>. Bookmark the <a href="https://batdongsantaynguyen.vn/lam-dong-ra-toi-hau-thu-voi-du-an-toa-nha-clb-golf-trong-doi-cu/" title="Permalink to Lâm Đồng ra “tối hậu thư” với dự án Tòa nhà CLB Golf trong Đồi Cù" rel="bookmark">permalink</a>. </footer> </div> </article> <div id="comments" class="comments-area"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Trả lời <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/lam-dong-ra-toi-hau-thu-voi-du-an-toa-nha-clb-golf-trong-doi-cu/#respond" style="display:none;">Hủy</a></small></h3><form action="https://batdongsantaynguyen.vn/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.</span> Các trường bắt buộc được đánh dấu <span class="required">*</span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Bình luận</label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required="required"></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Tên <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" required='required' /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" required='required' /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Trang web</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Phản hồi" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='13611' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div> </div> <div class="post-sidebar large-3 col"> <div id="secondary" class="widget-area " role="complementary"> <aside id="media_video-5" class="widget widget_media_video"><div style="width:100%;" class="wp-video"><!--[if lt IE 9]><script>document.createElement('video');</script><![endif]--> <video class="wp-video-shortcode" id="video-13611-1" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/youtube" src="https://www.youtube.com/watch?v=dtHs15tj4m0&t=41s&_=1" /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=dtHs15tj4m0&t=41s">https://www.youtube.com/watch?v=dtHs15tj4m0&t=41s</a></video></div></aside><aside id="text-12" class="widget widget_text"><span class="widget-title "><span>FANPAGE</span></span><div class="is-divider small"></div> <div class="textwidget"><p><strong><a class="rank-math-link" href="https://www.facebook.com/batdongsantaynguyen.page" data-rich-text-format-boundary="true">Fanpage Bất Động Sản Tây Nguyên </a><br /> <a class="rank-math-link" href="https://www.facebook.com/batdongsandalat.canhodalat.vn" data-rich-text-format-boundary="true">Fanpage Nhà Đất Đà Lạt</a><br /> <a class="rank-math-link" href="https://www.facebook.com/nhadatductrong.page" data-rich-text-format-boundary="true">Fanpage Nhà Đất Đức Trọng</a><br /> <a class="rank-math-link" href="https://www.facebook.com/nhadatdonduong.page" data-rich-text-format-boundary="true">Fanpape Nhà Đất Đơn Dương</a></strong></p> </div> </aside><aside id="text-13" class="widget widget_text"><span class="widget-title "><span>THAM GIA GROUP MUA BÁN NHÀ ĐẤT</span></span><div class="is-divider small"></div> <div class="textwidget"><p><strong><a class="rank-math-link" href="https://www.facebook.com/groups/banhangtructuyenmienphi" data-rich-text-format-boundary="true">Group Mua Bán Nhà Đất Đức Trọng</a></strong><br /> <strong><a class="rank-math-link" href="https://www.facebook.com/groups/chothai.com.vn" data-rich-text-format-boundary="true">Group Mua Bán Nhà Đất Đơn Dương</a></strong><br /> <strong><a class="rank-math-link" href="https://www.facebook.com/groups/groupnhadatductrong" data-rich-text-format-boundary="true">Group Mua Bán Nhà Đất Lâm Hà</a></strong><br /> <strong><a class="rank-math-link" href="https://www.facebook.com/groups/437600384040618" data-rich-text-format-boundary="true">Group Hợp Tác Mội Giới </a></strong></p> </div> </aside><aside id="text-16" class="widget widget_text"><span class="widget-title "><span>Dự án đất nền</span></span><div class="is-divider small"></div> <div class="textwidget"><p><strong><a class="rank-math-link" href="https://batdongsantaynguyen.vn/dat-nen-don-duong/" data-rich-text-format-boundary="true">Đất nền Đơn Dương</a></strong><br /> <strong><a class="rank-math-link" href="https://batdongsantaynguyen.vn/dat-nen-duc-trong/" data-rich-text-format-boundary="true">Đất nền Đức Trọng</a></strong><br /> <strong><a class="rank-math-link" href="https://batdongsantaynguyen.vn/dat-nen-lam-ha/" data-rich-text-format-boundary="true">Đất nền Lâm Hà</a></strong><br /> <strong><a class="rank-math-link" href="https://batdongsantaynguyen.vn/dat-nen-bao-loc/" data-rich-text-format-boundary="true">Đất nền Bảo Lộc</a></strong><br /> <strong><a class="rank-math-link" href="https://batdongsantaynguyen.vn/dat-nen-da-lat/" data-rich-text-format-boundary="true">Đất nền Đà Lạt</a></strong></p> </div> </aside><aside id="text-17" class="widget widget_text"><span class="widget-title "><span>Dịch vụ bất động sản</span></span><div class="is-divider small"></div> <div class="textwidget"><p><strong><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/dich-vu-nha-dat-duc-trong/">Dịch vụ giấy tờ nhà đất Đà Lạt</a></strong><br /> <strong><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/dich-vu-nha-dat-duc-trong/">Dịch vụ giấy tờ nhà đất Đức Trọng</a></strong><br /> <strong><a class="rank-math-link" href="https://batdongsantaynguyen.vn/dich-vu-nha-dat-duc-trong/">Dịch vụ giấy tờ nhà đất Đơn Dương</a></strong><br /> <strong><a class="rank-math-link" href="https://batdongsantaynguyen.vn/kiem-tra-quy-hoach-da-lat/">Dịch vụ kiểm tra quy hoạch Đà Lạt</a></strong><br /> <strong><a class="rank-math-link" href="https://batdongsantaynguyen.vn/kiem-tra-quy-hoach-bao-loc/">Dịch vụ kiểm tra quy hoạch Bảo Lộc</a></strong><br /> <strong><a class="rank-math-link" href="https://batdongsantaynguyen.vn/kiem-tra-quy-hoach-bao-lam/">Dịch vụ kiểm tra quy hoạch Bảo Lâm</a></strong><br /> <strong><a class="rank-math-link" href="https://batdongsantaynguyen.vn/kiem-tra-quy-hoach-di-linh/">Dịch vụ kiểm tra quy hoạch Di Linh</a></strong><br /> <strong><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/kiem-tra-quy-hoach-lac-duong/">Dịch Vụ Kiểm tra quy hoạch Lạc Dương</a></strong><br /> <strong><a class="rank-math-link" href="https://batdongsantaynguyen.vn/kiem-tra-quy-hoach-huyen-lam-ha/">Dịch vụ kiểm tra quy hoạch Lâm Hà</a></strong><br /> <strong><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/kiem-tra-quy-hoach-don-duong/">Dịch Vụ Kiểm tra quy hoạch Đơn Dương</a></strong><br /> <strong><a class="rank-math-link" href="https://batdongsantaynguyen.vn/kiem-tra-quy-hoach-duc-trong/">Dịch vụ kiểm tra quy hoạch Đức Trọng</a><br /> <a class="rank-math-link" href="https://batdongsantaynguyen.vn/thau-xay-dung-da-lat-duc-trong-don-duong/">Thầu xây dựng Đà Lạt</a><br /> <a href="https://batdongsantaynguyen.vn/thau-xay-dung-duc-trong/">Thầu xây dựng Đức Trọng</a><br /> <a href="https://batdongsantaynguyen.vn/thau-xay-dung-don-duong/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Thầu xây dựng Đơn Dương</a><br /> <a class="rank-math-link" href="https://batdongsantaynguyen.vn/ky-gui-nha-dat/">Ký gửi nhà đất Lâm Đồng</a><br /> <a href="https://batdongsantaynguyen.vn/dich-vu-do-dac-dat-da-lat/">Dịch vụ đo đạc đất đà lạt</a><br /> </strong></p> </div> </aside><aside id="text-19" class="widget widget_text"><span class="widget-title "><span>Các Đơn Vị Trực Thuộc</span></span><div class="is-divider small"></div> <div class="textwidget"><p><strong><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/dat-nen-don-duong/">Đất nền Đơn Dương</a></strong><br /> <strong><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/dat-nen-duc-trong/">Đất nền Đức Trọng</a></strong><strong><br /> </strong></p> <p> </p> </div> </aside></div> </div> </div> </div> </main> <footer id="footer" class="footer-wrapper"> <section class="section footer-section dark" id="section_1525122199"> <div class="bg section-bg fill bg-fill bg-loaded" > </div> <div class="section-content relative"> <div class="row row-small row-divided" id="row-75292820"> <div id="col-66623511" class="col medium-4 large-4" > <div class="col-inner" > <h3><span style="color: #333333; font-size: 90%;">Bất Động Sản Tây Nguyên</span></h3> <p><span style="color: #333333;"><span style="font-size: 12.96px;">Trang tin tức bất động sản uy tín nhất Tây Nguyên, Chuyên tư vấn mua bán - kí gửi bất động sản, hỗ trợ giấy tờ và thông tin quy hoạch.<br />Địa chỉ: 14, Quang Trung, Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng</span></span></p> </div> </div> <div id="col-990933914" class="col medium-4 large-4" > <div class="col-inner" > <div class="associate"> <h3 class="col-title"><span style="color: #333333; font-size: 90%;">Liên hệ</span></h3> <ul> <li class="col-title"><span style="color: #333333; font-size: 90%;">Mail: hotro@batdongsantaynguyen.vn</span></li> <li class="col-title"><span style="color: #333333; font-size: 90%;"><span style="line-height: inherit;">Hotline: 0976540058 - 0937710789</span></span></li> </ul> </div> <div class="associate"> </div> </div> </div> <div id="col-1729105793" class="col medium-4 small-12 large-4" > <div class="col-inner" > <div class="social-icons follow-icons full-width text-left" style="font-size:75%"><a href="https://www.facebook.com/batdongsantaynguyen.page" target="_blank" data-label="Facebook" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon primary button circle facebook tooltip" title="Follow on Facebook" aria-label="Follow on Facebook"><i class="icon-facebook" ></i></a><a href="https://www.youtube.com/c/BấtđộngsảnTâyNguyên" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" data-label="YouTube" class="icon primary button circle youtube tooltip" title="Follow on YouTube" aria-label="Follow on YouTube"><i class="icon-youtube" ></i></a></div> </div> </div> </div> </div> <style> #section_1525122199 { padding-top: 20px; padding-bottom: 20px; background-color: rgb(247, 247, 247); } #section_1525122199 .ux-shape-divider--top svg { height: 150px; --divider-top-width: 100%; } #section_1525122199 .ux-shape-divider--bottom svg { height: 150px; --divider-width: 100%; } </style> </section> <div class="absolute-footer light medium-text-center small-text-center"> <div class="container clearfix"> <div class="footer-secondary pull-right"> <div class="footer-text inline-block small-block"> Hotline : 0976540058 </div> </div> <div class="footer-primary pull-left"> <div class="copyright-footer"> © Bản quyền thuộc về Bất Động Sản Tây Nguyên </div> </div> </div> </div> <a href="#top" class="back-to-top button icon invert plain fixed bottom z-1 is-outline left circle" id="top-link" aria-label="Go to top"><i class="icon-angle-up" ></i></a> </footer> </div> <div id="main-menu" class="mobile-sidebar no-scrollbar mfp-hide"> <div class="sidebar-menu no-scrollbar "> <ul class="nav nav-sidebar nav-vertical nav-uppercase" data-tab="1"> <li class="header-search-form search-form html relative has-icon"> <div class="header-search-form-wrapper"> <div class="searchform-wrapper ux-search-box relative form-flat is-normal"><form method="get" class="searchform" action="https://batdongsantaynguyen.vn/" role="search"> <div class="flex-row relative"> <div class="flex-col flex-grow"> <input type="search" class="search-field mb-0" name="s" value="" id="s" placeholder="Tìm kiếm bài viết..." /> </div> <div class="flex-col"> <button type="submit" class="ux-search-submit submit-button secondary button icon mb-0" aria-label="Submit"> <i class="icon-search" ></i> </button> </div> </div> <div class="live-search-results text-left z-top"></div> </form> </div> </div> </li><li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-178"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/chuyen-muc/tin-tuc-su-kien/">Tin tức</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-has-children menu-item-10206"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/chuyen-muc/thi-cong-quan-cafe/">Thi Công quán Cafe</a> <ul class="sub-menu nav-sidebar-ul children"> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-10207"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/thiet-ke-thi-cong-quan-cafe-da-lat/">Thiết kế thi công quán cafe Đà Lạt</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-10215"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/thiet-ke-thi-cong-quan-cafe-duc-trong/">Thiết kế Thi Công Quán Cafe Đức Trọng</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-10219"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/thiet-ke-thi-cong-quan-cafe-don-duong/">Thiết kế Thi Công Quán Cafe Đơn Dương</a></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-has-children menu-item-9833"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/chuyen-muc/thi-cong-noi-that/">Thi công nội thất</a> <ul class="sub-menu nav-sidebar-ul children"> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-10708"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/thi-cong-noi-that-da-lat/">Thi công nội thất Đà Lạt</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-10713"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/thi-cong-noi-that-duc-trong/">Thi công nội thất Đức Trọng</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-10716"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/thi-cong-noi-that-don-duong/">Thi công nội thất Đơn Dương</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-9995"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/lam-tu-bep-da-lat/">Làm tủ bếp Đà Lạt | Thi công nội thất Đà Lạt</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-9834"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/lam-tu-bep-don-duong/">Làm tủ bếp Đơn Dương (thi công nội thất bếp)</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-9892"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/lam-tu-bep-duc-trong/">Làm tủ bếp Đức trọng | thi công nội thất Đức Trọng</a></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-has-children menu-item-838"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/dich-vu-giay-to-nha-dat-don-duong-duc-trong-da-lat/">Dịch vụ giấy tờ nhà đất</a> <ul class="sub-menu nav-sidebar-ul children"> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-3131"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/dich-vu-lam-giay-to-nha-dat-da-lat/">Dịch vụ giấy tờ nhà đất Đà Lạt</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-3137"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/dich-vu-nha-dat-duc-trong/">Dịch vụ giấy tờ nhà đất Đức Trọng</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-3156"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/dich-vu-giay-to-nha-dat-don-duong/">Dịch vụ giấy tờ nhà đất Đơn Dương</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-9726"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/xin-giay-phep-xay-dung-da-lat/">Dịch vụ Xin giấy phép xây dựng Đà Lạt</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-9724"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/xin-giay-phep-xay-dung-duc-trong/">Dịch vụ Xin giấy phép xây dựng Đức Trọng</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-9725"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/xin-giay-phep-xay-dung-don-duong/">Dịch vụ Xin giấy phép xây dựng Đơn Dương</a></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children menu-item-3083"><a href="#">Dịch vụ kiểm tra quy hoạch</a> <ul class="sub-menu nav-sidebar-ul children"> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-2242"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/kiem-tra-quy-hoach-da-lat/">Kiểm tra quy hoạch Đà Lạt</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-3026"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/kiem-tra-quy-hoach-bao-loc/">Kiểm tra quy hoạch Bảo Lộc</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-3202"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/kiem-tra-quy-hoach-bao-lam/">Kiểm tra quy hoạch Bảo Lâm</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-3169"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/kiem-tra-quy-hoach-di-linh/">Kiểm tra quy hoạch Di Linh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-3187"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/kiem-tra-quy-hoach-lac-duong/">Kiểm tra quy hoạch Lạc Dương</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-3005"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/kiem-tra-quy-hoach-huyen-lam-ha/">Kiểm tra quy hoạch Lâm Hà</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-3017"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/kiem-tra-quy-hoach-don-duong/">Kiểm tra quy hoạch Đơn Dương</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-3041"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/kiem-tra-quy-hoach-duc-trong/">Kiểm tra quy hoạch Đức Trọng</a></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children menu-item-3092"><a href="#">Thầu Xây Dựng</a> <ul class="sub-menu nav-sidebar-ul children"> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-837"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/thau-xay-dung-da-lat-duc-trong-don-duong/">Thầu xây dựng Đà Lạt</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-3091"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/thau-xay-dung-duc-trong/">Thầu xây dựng Đức Trọng</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-3101"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/thau-xay-dung-don-duong/">Thầu xây dựng Đơn Dương</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-6398"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/thau-xay-dung-lam-ha/">Thầu xây dựng Lâm Hà</a></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children menu-item-830"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/dich-vu-bat-dong-san">Dịch Vụ khác</a> <ul class="sub-menu nav-sidebar-ul children"> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-1638"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/dinh-gia-bat-dong-san/">Định giá bất động sản</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-1651"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/ky-gui-nha-dat/">Ký Gửi Nhà Đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-2181"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/dich-vu-do-dac-dat-da-lat/">Dịch vụ đo đạc</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-2241"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/dich-vu-xet-cap-nha-dat-da-lat/">Dịch vụ xét cấp nhà đất Đà Lạt</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-10460"><a href="https://cleanmaster.com.vn/">Dịch vụ vệ sinh Đà Lạt</a></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-has-children menu-item-133"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/chuyen-muc/bat-dong-san/">Bất Động Sản</a> <ul class="sub-menu nav-sidebar-ul children"> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1436"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/chuyen-muc/du-an-da-lat/">Bất Động Sản Đà Lạt</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1435"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/chuyen-muc/du-an-bao-loc/">Bất Động Sản Bảo Lộc</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1437"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/chuyen-muc/du-an-lam-ha/">Bất Động Sản Lâm Hà</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1443"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/chuyen-muc/du-an-bat-dong-san-lam-dong/">Bất Động Sản Lâm Đồng</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1441"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/chuyen-muc/du-an-bat-dong-san-duc-trong/">Bất Động Sản Đức Trọng</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1442"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/chuyen-muc/du-an-bat-dong-san-gia-lai/">Bất Động Sản Gia Lai</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1440"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/chuyen-muc/du-an-bat-dong-san-di-linh/">Bất Động Sản Di Linh</a></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-135"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/chuyen-muc/dat-nen/">Đất nền</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4314"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/chuyen-muc/nha-dat/">Nhà Đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1540"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/chuyen-muc/trang-trai-nghi-duong/">Trang trại nghỉ dưỡng</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children menu-item-1020"><a href="#">Tìm theo giá</a> <ul class="sub-menu nav-sidebar-ul children"> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1033"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/chuyen-muc/bat-dong-san-duoi-500-trieu/">Dưới 500 triệu</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1032"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/chuyen-muc/bat-dong-san-500-tr-den-1-ty/">500 tr đến 1 tỷ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1029"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/chuyen-muc/bat-dong-san-1-ty-den-2-ty/">1 tỷ đến 2 tỷ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1030"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/chuyen-muc/bat-dong-san-2-ty-den-3-ty/">2 tỷ đến 3 tỷ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1031"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/chuyen-muc/bat-dong-san-3-ty-den-5-ty/">3 tỷ đến 5 tỷ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1034"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/chuyen-muc/bat-dong-san-tren-5-ty/">trên 5 tỷ</a></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-113"><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/lien-he-bat-dong-san-tay-nguyen/">Liên Hệ</a></li> WooCommerce not Found<li class="html custom html_topbar_right"><div style="position: absolute; left: -20914565266523px; top: 0px;"> <p><a href="https://www.circular.gconnect.in/slot-gacor/">https://www.circular.gconnect.in/slot-gacor/</a></p> <p><a href="https://www.mfpc.org.my/slot-gacor/">https://www.mfpc.org.my/slot-gacor/</a></p> <p><a href="http://sportsvews.com/">http://sportsvews.com/</a></p> <p><a href="http://www.techeasypay.com/slot-gacor-online-gampang-menang/">http://www.techeasypay.com/slot-gacor-online-gampang-menang/</a></p> <p><a href="https://timeofhindustan.com/slot-gacor/">https://timeofhindustan.com/slot-gacor/</a></p> <p><a href="https://ngoisaoamnhac.vn/daftar-slot-gacor-online-gampang-menang/">https://ngoisaoamnhac.vn/daftar-slot-gacor-online-gampang-menang/</a></p> <p><a href="https://countryloghouse.com/slot-gacor/">https://countryloghouse.com/slot-gacor/</a></p> <p><a href="https://www.ramalanku.com/slot-gacor/">situs slot gacor</a></p> <p><a title="situs slot gacor" href="https://moviegate-hotels.com/situs-slot-gacor-gampang-menang/">situs slot gacor</a></p> <p><a href="https://vuihoctienghan.edu.vn/situs-slot-gacor-gampang-menang/">https://vuihoctienghan.edu.vn/situs-slot-gacor-gampang-menang/</a></p> <p><a href="https://wizardingworldz.com/situs-slot-gacor/">https://wizardingworldz.com/situs-slot-gacor/</a></p> <p><a title="situs slot gacor" href="https://stiripebune.com/situs-slot-gacor-gampang-menang/">situs slot gacor</a></p> <p><a href="https://irisprojects.com/daftar-judi-slot-online-jackpot-terbesar/">https://irisprojects.com/daftar-judi-slot-online-jackpot-terbesar/</a></p> <p><a href="https://consultarsaldodetarjetavisavalealimentos.com.ar/daftar-situs-slot-gacor-gampang-menang/">https://consultarsaldodetarjetavisavalealimentos.com.ar/daftar-situs-slot-gacor-gampang-menang/</a></p> <p><a href="https://stiripebune.com/situs-slot-gacor-gampang-menang/">https://stiripebune.com/situs-slot-gacor-gampang-menang/</a></p> <p><a href="https://www.tutorialwork.com/daftar-situs-slot-gacor-gampang-menang">https://www.tutorialwork.com/daftar-situs-slot-gacor-gampang-menang</a></p> <p><a href="https://batdongsantaynguyen.vn/togel-online/">https://batdongsantaynguyen.vn/togel-online/</a></p> <p><a href="https://www.onlineplantencentrum.nl/daftar-situs-slot-gacor-gampang-menang-bonus-terbesar/">https://www.onlineplantencentrum.nl/daftar-situs-slot-gacor-gampang-menang-bonus-terbesar/</a></p> <p><a href="https://www.clinicavalparaiso.cl/kumpulan-situs-slot-gacor-terbaik-gampang-menang-resmi/">https://www.clinicavalparaiso.cl/kumpulan-situs-slot-gacor-terbaik-gampang-menang-resmi/</a></p> <p><a title="situs slot gacor" href="https://tributar.com/slot-gacor/">situs slot gacor</a></p> <p><a href="https://www.yogazaragoza.com/situs-slot-gacor-gampang-menang-terbaru/">https://www.yogazaragoza.com/situs-slot-gacor-gampang-menang-terbaru/</a></p> <p><a href="https://youthmovenational.org/daftar-situs-slot-gacor-gampang-menang-jackpot-terbesar-terbaik/">https://youthmovenational.org/daftar-situs-slot-gacor-gampang-menang-jackpot-terbesar-terbaik/</a></p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://www.creativespace.it/daftar-situs-slot-gacor-gampang-menang-terbaru/">https://www.creativespace.it/daftar-situs-slot-gacor-gampang-menang-terbaru/</a></p> <p><a href="https://orangkaya.live/daftar-situs-slot-paling-gacor-gampang-menang-jackpot-terbaru/">https://orangkaya.live/daftar-situs-slot-paling-gacor-gampang-menang-jackpot-terbaru/</a></p> <p><a href="https://uniconsultsaude.com/situs-slot-gacor-gampang-menang-terbaik-2022/">https://uniconsultsaude.com/situs-slot-gacor-gampang-menang-terbaik-2022/</a></p> <p><a href="https://isten.com.mx/daftar-situs-slot-gacor-gampang-menang-jackpot-terlengkap-2022/">https://isten.com.mx/daftar-situs-slot-gacor-gampang-menang-jackpot-terlengkap-2022/</a></p> <p><a title="situs slot gacor gampang menang" href="https://sgtccompany.com/">situs slot gacor gampang menang</a></p> <p><a href="https://accagh.org/kumpulan-situs-slot-gacor-online-gampang-menang-terbaik/">https://accagh.org/kumpulan-situs-slot-gacor-online-gampang-menang-terbaik/</a></p> </div></li> </ul> </div> </div> <link rel='stylesheet' id='mediaelement-css' href='https://batdongsantaynguyen.vn/wp-includes/js/mediaelement/mediaelementplayer-legacy.min.css?ver=4.2.16' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='wp-mediaelement-css' href='https://batdongsantaynguyen.vn/wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.css?ver=5.8.9' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' src='https://batdongsantaynguyen.vn/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.7' id='regenerator-runtime-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://batdongsantaynguyen.vn/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0' id='wp-polyfill-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://batdongsantaynguyen.vn/wp-includes/js/hoverIntent.min.js?ver=1.10.1' id='hoverIntent-js'></script> <script type='text/javascript' id='flatsome-js-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var flatsomeVars = {"theme":{"version":"3.15.3"},"ajaxurl":"https:\/\/batdongsantaynguyen.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","rtl":"","sticky_height":"40","assets_url":"https:\/\/batdongsantaynguyen.vn\/wp-content\/themes\/flatsome\/assets\/js\/","lightbox":{"close_markup":"<button title=\"%title%\" type=\"button\" class=\"mfp-close\"><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"28\" height=\"28\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" class=\"feather feather-x\"><line x1=\"18\" y1=\"6\" x2=\"6\" y2=\"18\"><\/line><line x1=\"6\" y1=\"6\" x2=\"18\" y2=\"18\"><\/line><\/svg><\/button>","close_btn_inside":false},"user":{"can_edit_pages":false},"i18n":{"mainMenu":"Main Menu"},"options":{"cookie_notice_version":"1","swatches_layout":false,"swatches_box_select_event":false,"swatches_box_behavior_selected":false,"swatches_box_update_urls":"1","swatches_box_reset":false,"swatches_box_reset_extent":false,"swatches_box_reset_time":300,"search_result_latency":"0"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://batdongsantaynguyen.vn/wp-content/themes/flatsome/assets/js/flatsome.js?ver=388f0b8795e1ae23b3e106841320e647' id='flatsome-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://batdongsantaynguyen.vn/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=5.8.9' id='comment-reply-js'></script> <!--[if IE]> <script type='text/javascript' src='https://cdn.jsdelivr.net/npm/intersection-observer-polyfill@0.1.0/dist/IntersectionObserver.js?ver=0.1.0' id='intersection-observer-polyfill-js'></script> <![endif]--> <script type='text/javascript' src='https://batdongsantaynguyen.vn/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.8.9' id='wp-embed-js'></script> <script type='text/javascript' id='mediaelement-core-js-before'> var mejsL10n = {"language":"vi","strings":{"mejs.download-file":"T\u1ea3i v\u1ec1 t\u1eadp tin","mejs.install-flash":"B\u1ea1n \u0111ang s\u1eed d\u1ee5ng tr\u00ecnh duy\u1ec7t kh\u00f4ng h\u1ed7 tr\u1ee3 Flash player. Vui l\u00f2ng b\u1eadt ho\u1eb7c c\u00e0i \u0111\u1eb7t \n phi\u00ean b\u1ea3n m\u1edbi nh\u1ea5t t\u1ea1i https:\/\/get.adobe.com\/flashplayer\/","mejs.fullscreen":"To\u00e0n m\u00e0n h\u00ecnh","mejs.play":"Ch\u1ea1y","mejs.pause":"T\u1ea1m d\u1eebng","mejs.time-slider":"Th\u1eddi gian tr\u00ecnh chi\u1ebfu","mejs.time-help-text":"S\u1eed d\u1ee5ng c\u00e1c ph\u00edm m\u0169i t\u00ean Tr\u00e1i\/Ph\u1ea3i \u0111\u1ec3 ti\u1ebfn m\u1ed9t gi\u00e2y, m\u0169i t\u00ean L\u00ean\/Xu\u1ed1ng \u0111\u1ec3 ti\u1ebfn m\u01b0\u1eddi gi\u00e2y.","mejs.live-broadcast":"Tr\u1ef1c ti\u1ebfp","mejs.volume-help-text":"S\u1eed d\u1ee5ng c\u00e1c ph\u00edm m\u0169i t\u00ean L\u00ean\/Xu\u1ed1ng \u0111\u1ec3 t\u0103ng ho\u1eb7c gi\u1ea3m \u00e2m l\u01b0\u1ee3ng.","mejs.unmute":"B\u1eadt ti\u1ebfng","mejs.mute":"T\u1eaft ti\u1ebfng","mejs.volume-slider":"\u00c2m l\u01b0\u1ee3ng Tr\u00ecnh chi\u1ebfu","mejs.video-player":"Tr\u00ecnh ch\u01a1i Video","mejs.audio-player":"Tr\u00ecnh ch\u01a1i Audio","mejs.captions-subtitles":"Ph\u1ee5 \u0111\u1ec1","mejs.captions-chapters":"C\u00e1c m\u1ee5c","mejs.none":"Tr\u1ed1ng","mejs.afrikaans":"Ti\u1ebfng Nam Phi","mejs.albanian":"Ti\u1ebfng Albani","mejs.arabic":"Ti\u1ebfng \u1ea2 R\u1eadp","mejs.belarusian":"Ti\u1ebfng Belarus","mejs.bulgarian":"Ti\u1ebfng Bulgari","mejs.catalan":"Ti\u1ebfng Catalan","mejs.chinese":"Ti\u1ebfng Trung Qu\u1ed1c","mejs.chinese-simplified":"Ti\u1ebfng Trung Qu\u1ed1c (gi\u1ea3n th\u1ec3)","mejs.chinese-traditional":"Ti\u1ebfng Trung ( Ph\u1ed3n th\u1ec3 )","mejs.croatian":"Ti\u1ebfng Croatia","mejs.czech":"Ti\u1ebfng S\u00e9c","mejs.danish":"Ti\u1ebfng \u0110an M\u1ea1ch","mejs.dutch":"Ti\u1ebfng H\u00e0 Lan","mejs.english":"Ti\u1ebfng Anh","mejs.estonian":"Ti\u1ebfng Estonia","mejs.filipino":"Ti\u1ebfng Philippin","mejs.finnish":"Ti\u1ebfng Ph\u1ea7n Lan","mejs.french":"Ti\u1ebfng Ph\u00e1p","mejs.galician":"Ti\u1ebfng Galicia","mejs.german":"Ti\u1ebfng \u0110\u1ee9c","mejs.greek":"Ti\u1ebfng Hy L\u1ea1p","mejs.haitian-creole":"Ti\u1ebfng Haiti","mejs.hebrew":"Ti\u1ebfng Do Th\u00e1i","mejs.hindi":"Ti\u1ebfng Hindu","mejs.hungarian":"Ti\u1ebfng Hungary","mejs.icelandic":"Ti\u1ebfng Ailen","mejs.indonesian":"Ti\u1ebfng Indonesia","mejs.irish":"Ti\u1ebfng Ailen","mejs.italian":"Ti\u1ebfng \u00dd","mejs.japanese":"Ti\u1ebfng Nh\u1eadt","mejs.korean":"Ti\u1ebfng H\u00e0n Qu\u1ed1c","mejs.latvian":"Ti\u1ebfng Latvia","mejs.lithuanian":"Ti\u1ebfng Lithuani","mejs.macedonian":"Ti\u1ebfng Macedonia","mejs.malay":"Ti\u1ebfng Malaysia","mejs.maltese":"Ti\u1ebfng Maltese","mejs.norwegian":"Ti\u1ebfng Na Uy","mejs.persian":"Ti\u1ebfng Ba T\u01b0","mejs.polish":"Ti\u1ebfng Ba Lan","mejs.portuguese":"Ti\u1ebfng B\u1ed3 \u0110\u00e0o Nha","mejs.romanian":"Ti\u1ebfng Romani","mejs.russian":"Ti\u1ebfng Nga","mejs.serbian":"Ti\u1ebfng Serbia","mejs.slovak":"Ti\u1ebfng Slovakia","mejs.slovenian":"Ti\u1ebfng Slovenia","mejs.spanish":"Ti\u1ebfng T\u00e2y Ban Nha","mejs.swahili":"Ti\u1ebfng Swahili","mejs.swedish":"Ti\u1ebfng Th\u1ee5y \u0110i\u1ec3n","mejs.tagalog":"Ti\u1ebfng Tagalog","mejs.thai":"Ti\u1ebfng Th\u00e1i","mejs.turkish":"Ti\u1ebfng Th\u1ed5 Nh\u0129 K\u00ec","mejs.ukrainian":"Ti\u1ebfng Ukraina","mejs.vietnamese":"Ti\u1ebfng Vi\u1ec7t","mejs.welsh":"Ti\u1ebfng Welsh","mejs.yiddish":"Ti\u1ebfng Yiddish"}}; </script> <script type='text/javascript' src='https://batdongsantaynguyen.vn/wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js?ver=4.2.16' id='mediaelement-core-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://batdongsantaynguyen.vn/wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-migrate.min.js?ver=5.8.9' id='mediaelement-migrate-js'></script> <script type='text/javascript' id='mediaelement-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var _wpmejsSettings = {"pluginPath":"\/wp-includes\/js\/mediaelement\/","classPrefix":"mejs-","stretching":"responsive"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://batdongsantaynguyen.vn/wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.js?ver=5.8.9' id='wp-mediaelement-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://batdongsantaynguyen.vn/wp-includes/js/mediaelement/renderers/vimeo.min.js?ver=4.2.16' id='mediaelement-vimeo-js'></script> </body> </html>