Doanh thu giảm nhưng lợi nhuận ròng năm 2020 của Dược Hậu Giang tăng 17%

[ad_1]

CTCP Dược Hậu Giang (DHG) công bố doanh thu thuần quý 4 đạt 1.212 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 44% lên 47%.

Trong quý, chi phí bán hàng tăng 4%; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 24% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính tăng hơn 2 lần lên 46 tỷ đồng, nguyên nhân đến từ việc trích lập dự phòng với khoản đầu tư tài chính dài hạn.

Lợi nhuận của công ty mẹ Dược Hậu Giang tăng nhẹ 2,5%, đạt 209 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của của năm 2020 không biến động nhiều. Doanh thu thuần 3.756 tỷ đồng giảm gần 4%; nhưng lợi nhuận ròng đạt 738 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2019. Doanh thu thực hiện 99% kế hoạch, lợi nhuận vượt 14%. Động lực chính đến từ việc công ty này cải thiện đáng kể tỷ suất lợi nhuận gộp, trung bình năm từ 44% lên 48%.

Doanh thu hàng do Dược Hậu Giang sản xuất tăng, công ty tập trung bán các sản phẩm chiến lược, chủ lưc. Họ cũng cho biết đã triển khai tốt dự án tăng năng suất và hiệu quả sản xuất giúp tiết giảm chi phí. Ngoài ra, chi phí bán hàng – quản lý được tiết giảm để phù hợp trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19.

Bảng cân đối kế toán của Dược Hậu Giang không có nhiều biến động, tổng tài sản tăng thêm 300 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, họ đang sở hữu lượng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn tương đối lớn, gần 2.150 tỷ đồng, chiếm 47% tổng tài sản.

Đông A

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

[ad_2]
Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *