Capella Quảng Nam đầu tư khu công nghiệp hơn 4.200 tỷ đồng tại Đắk Nông

[ad_1]

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhân Cơ 2, tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, quy mô dự án là 400ha do Công ty cổ phần Capella Quảng Nam làm chủ đầu tư, thực hiện tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp. Tiến độ thực hiện dự án không quá 60 tháng kể từ ngày được bàn giao đất.

Theo Quyết định, UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo Ban quản lý các Khu công nghiệp Đắk Nông hướng dẫn Nhà đầu tư tính toán lại tổng vốn đầu tư của dự án theo quy mô dự án 400ha, bảo đảm tính toán đầy đủ các khoản chi phí để thực hiện dự án, phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng, xác định phần vốn góp để thực hiện dự án phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật kinh doanh về bất động sản.

Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Tỉnh Đắk Nông phải bảo đảm vị trí, quy mô diện tích của dự án phù hợp với chủ trương đầu tư dự án được phê duyệt. Đắk Nông tổ chức xây dựng và thực hiện phương án thu hồi đất, bố trí tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất… phù hợp theo quy định.

UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo việc cập nhật vị trí và quy mô diện tích sử dụng đất của Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 vào quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm 2021-2025, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan thời kỳ 2021-2030.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước trong việc theo dõi, chỉ đạo các KCN hoạt động đúng quy định của pháp luật.

Về chủ đầu tư, CTCP Capella Quảng Nam là một pháp nhân trong hệ sinh thái của Capella Group. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư KCN Tam Thăng 2 quy mô hơn 100 ha tại Quảng Nam.

Minh Tâm

Nhịp sống thị trường


[ad_2]
Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *