Biwase (BWE) đặt mục tiêu đạt 550 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2021

[ad_1]

Ngày 12/3 tới đây CTCP Nước và Môi trường Bình Dương (Biwase – mã chứng khoán BWE) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. 

Trong tài liệu dự kiến trình Đại hội cổ đông lần này, có báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021, báo cáo của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, trình phương án chia cổ tức năm 2020…

Kết quả kinh doanh năm 2020

Báo cáo tài chính quý 4/2020 thể hiện, năm 2020 Biwase đạt 3.025 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 18,8% so với năm 2019 nhưng vẫn chưa thể hoàn thành kế hoạch 3.150 tỷ đồng doanh thu đặt ra hồi đầu năm.

Lợi nhuận sau thuế tăng 13,2% so với năm 2019, lên mức 539 tỷ đồng – hoàn thành và vượt mức 14,7% so với nhiệm vụ lãi tối thiếu 470 tỷ đồng đã được giao.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu sản xuất nước đạt 1.792 tỷ đồng. Mảng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đạt 601 tỷ đồng, lĩnh vực xử lý nước thải mang về 98 tỷ đồng, còn lại là doanh thu khác.

Biwase (BWE) đặt mục tiêu đạt 550 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2021 - Ảnh 1.

Với kết quả đạt được, Biwase dự kiến chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 12% như kế hoạch đề ra ban đầu với tổng số tiền chi 225 tỷ đồng (phát sinh 45 tỷ đồng so với kế hoạch do thực hiện tăng vốn điều lệ trong năm).

Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Năm 2021 Biwase đặt mục tiêu đạt 3.560 tỷ đồng tổng doanh thu (chưa kể doanh thu nội bộ khoảng 300 tỷ đồng), tăng xấp xỉ 10% so với doanh thu đạt được năm 2020. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế tối thiểu 550 tỷ đồng – giảm nhẹ so với con số lãi 539 tỷ đồng đạt được năm 2020. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 12% cho cổ đông.

Phát hành cổ phiếu ESOP với giá 16.000 đồng/cp

Biwase cũng dự kiến trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV công ty.

Cụ thể, Biwase sẽ phát hành tối đa 5,42 triệu cổ phiếu ESOP (tỷ lệ 2,89%). Dự kiến sau phát hành sẽ nâng vốn điều lệ từ 1.875 tỷ đồng hiện nay lên hơn 1.929 tỷ đồng.

Giá phát hành cổ phiếu ESOP là 16.000 đồng/cổ phiếu, trong khi hiện trên thị trường cổ phiếu BWE đang giao dịch quanh vùng giá 32.500 đồng/cổ phiếu. Thời gian phát hành trong quý 2,3 của năm 2021.

Tống số tiền thu được 87,72 tỷ đồng dự kiến dùng để đầu tư tăng quy mô hoạt động. Trong đó dùng 53,1 tỷ đồng bù đắp nguồn vốn đã ứng trước để góp vào CTCP Cấp nước Đồng Nai bằng cách mua thêm 3.54 triệu cổ phần (giá 15.000 đồng/cp) do Cấp nước Đồng Nai phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu.

Ngoài ra còn dùng 33,62 tỷ đồng bù đắp nguồn vốn đã ứng trước để đầu tư công ty con – CTCP Xây lắp điện Biwase.

[ad_2]
Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *