Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án NOXH hơn 1.000 tỷ đồng

Rate this post

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng vừa kí quyết định số 4335 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là CTCP Hàng Hải Bình Định thực hiện dự án Nhà ở xã hội Hàng Hải Bình Định.

Về quy mô, dự án có 30 tầng nổi và 3 tầng hầm để giải quyết nhu cầu về nhà ở xã hội cho người dân có thu nhập thấp, đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định. Diện tích đất dự kiến sử dụng 5.066,4m2 .

Tổng chi phí thực hiện khoảng 1.075 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư 215 tỷ đồng; vốn vay từ ngân hàng là 430 tỷ đồng phần còn lại là vốn huy động hợp pháp khác (từ khách hàng) khoảng 430 tỷ đồng.

Về tiến độ dự án, thời gian chuẩn bị đầu tư dự án hoàn thành đến quý II/2022. Từ quý III/2022 đến quý III2026 sẽ triển khai xây dựng và hoàn thành dự án vào quý IV/2026.

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Công ty cổ phần Hàng Hải Bình Định chịu trách nhiệm thực hiện ký quỹ cam kết đầu tư; triển khai dự án theo đúng tiến độ đã cam kết; thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và các quy định khác theo quy định của pháp luật.

Sau 12 tháng kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan quản lý đầu tư mà không có lý do chính đáng sẽ bị thu hồi chủ trương đầu tư.

Triệu Vương

Theo Tổ Quốc


Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *