Báo cáo Thủ tướng về vụ đấu giá 3 mỏ cát xuyên đêm trước 15/12

[ad_1]

Chiều 6/12 tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2023, thông tin về vụ việc đấu giá 3 mỏ cát ở Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, đã giao cho Sở TN&MT chủ trì và trực tiếp thực hiện cùng các đơn vị có liên quan rà soát ngay toàn bộ quá trình khảo sát, đánh giá chất lượng mỏ, lập hồ sơ và tổ chức đấu giá khai thác 3 mỏ: Liên Mạc, Châu Sơn và Tây Đằng – Minh Châu theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chặt chẽ và đúng chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 17/11/2023, Sở TN&MT đã báo cáo UBND TP. Hà Nội kết quả. Do đây là nội dung lớn, quan trọng và có liên quan đến nhiều lĩnh vực, đơn vị nên công tác điều tra cần có thời gian tổng hợp, nghiên cứu, xem xét chi tiết, cụ thể để đánh giá cụ thể nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng về đánh giá chất lượng cho đến lập hồ sơ tổ chức đấu giá, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Ngày 21/11/2023, UBND TP. Hà Nội đã có Văn bản 13806 truyền đạt ý kiến của lãnh đạo UBND TP. Hà Nội tiếp tục nội dung này, giao cho Thanh tra Thành phố chủ trì, tiếp tục cùng với Sở TN&MT, các Sở Tài chính, Công Thương, Tư pháp, Công an Thành phố kiểm tra, rà soát và đánh giá cụ thể nội dung theo báo cáo của Sở TN&MT và theo đúng nội dung Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 29/11, Văn phòng UBND TP. Hà Nội tiếp tục có văn bản truyền đạt ý kiến của lãnh đạo UBND Thành phố, yêu cầu Thanh tra Thành phố, Sở TN&MT khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện với Thành phố tại nội dung Thông báo 13860 và đặc biệt là các nội dung Thành phố đã chỉ đạo theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng. Nội dung này hiện nay Thanh tra Thành phố và các đơn vị đang chủ động để có báo cáo. Thời hạn thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng là trước ngày 20/11/2023, tuy nhiên do cần có thời gian để tổng hợp, xem xét chi tiết cụ thể, bảo đảm báo cáo của Thủ tướng theo đúng tinh thần chỉ đạo. Ngày 29/11/2023 UBND TP. Hà Nội cũng đã có Văn bản 4030 báo cáo tình hình đến thời điểm triển khai thực hiện, và kiến nghị Thủ tướng cho phép UBND TP. Hà Nội tiếp tục báo cáo trước ngày 15/12/2023.

[ad_2]
Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *