4 tỉnh chuyển đổi hơn 286ha đất ruộng, rừng phòng hộ làm khu đô thị, điện gió

[ad_1]

Mới đây, Phó thủ tướng Lê Văn Thành quyết định chấp thuận chuyển mục đích sử dụng 286,49ha đất trồng lúa, rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án cụm công nghiệp, khu đô thị tại Bình Thuận, Thái Nguyên, Bắc Giang, Cao Bằng.

Cụ thể, Phó thủ tướng ký chấp thuận cho UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định chuyển mục đích sử dụng 217,42ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương; dự án cụm công nghiệp Tân Phú 1 và Tân Phú 2; dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc.

Chuyển mục đích sử dụng 11,4ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án phát triển đô thị số 3A tại Cao Bằng; chuyển mục đích sử dụng 36,67ha đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp tại Bình Thuận để thực hiện dự án nhà máy điện gió Hòa Thắng 1 và Hòa Thắng 2; chuyển mục đích sử dụng 21ha đất trồng lúa tại Bắc Giang sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án khu đô thị số 3 (thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam).

Phó thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh nói trên chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Thủ tướng về quyết định thực hiện dự án và tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Đồng thời thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. Triển khai dự án bảo đảm đúng thẩm quyền, thực hiện đúng và đầy đủ quy định của pháp luật đất đai cũng như quy định của pháp luật khác liên quan và ý kiến của Bộ Tài nguyên và môi trường.

Bộ Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất của các địa phương nói trên theo đúng quy định của pháp luật.

https://cafef.vn/4-tinh-chuyen-doi-hon-286ha-dat-ruong-rung-phong-ho-lam-khu-do-thi-dien-gio-20220320090538714.chn

Bảo Anh

Theo Nhịp sống kinh tế


[ad_2]
Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *