photo1619083409907 16190834101551759971197

Quý 1 lỗ tiếp 47 tỷ đồng


Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (mã CK: FTM) đã công bố BCTC quý 1/2021 với khoản lỗ hơn 47 tỷ đồng.

Cụ thể doanh thu thuần trong kỳ đạt 21,7 tỷ đồng giảm 30% so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn FTM lãi gộp 1,2 tỷ đồng.

Trong kỳ Fortex phải chi trả tới gần 22 tỷ đồng chi phí tài chính trong đó gần như toàn bộ là chi phí lãi vay tăng 29% so với cùng kỳ, chi phí QLDN ở mức 3,7 tỷ đồng giảm nhẹ so với quý 1/2020, hoạt động khác chịu lỗ gần 23 tỷ đồng nên kết quả FTM lỗ sau thuế 47,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ cũng lỗ 44,5 tỷ đồng – Đây đã là quý thứ 9 liên tiếp FTM kinh doanh thua lỗ.

Theo giải trình từ phía công ty doanh thu giảm mạnh do diễn biến khó khăn của thị trường xuất khẩu khiến doanh thu của công ty chủ yếu nhờ vào thị trường trong nước, trong khi các chi phí có tính chất cố định như lãi vay, chi phí khấu hao làm cho KQKD quý 1/2021 của công ty thua lỗ.

Fortex (FTM): Quý 1 lỗ tiếp 47 tỷ đồng - Ảnh 1.

Việt Dũng

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thịSource link

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *