Lương cao – ít áp lực đang ngày càng phát triển trong thập kỷ tới

Rate this post

Danh sách 20 công việc lý tưởng này được thống kê từ cơ sở dữ liệu về mức thu nhập của các ngành nghề từ chương trình “Thống kê việc làm và thu nhập” của Tổng Cục Thống kê Lao động và thang điểm đánh giá mức độ áp lực từ O-NET (Cơ sở dữ liệu nghề nghiệp trực tuyến). Thang điểm O-NET nằm trong khoảng từ 0 đến 100, đồng nghĩa với việc điểm số này càng lớn thì mức độ áp lực công việc càng cao. Những công việc được đưa vào danh sách đều có mức lương trung bình hàng năm ít nhất là 75.000 USD (khoảng 1,73 tỷ đồng) tính từ tháng 5 năm 2020, năm gần đây nhất.

Danh sách được sắp xếp từ mức độ căng thẳng nhất đến ít áp lực nhất và theo mức lương trung bình hàng năm đi kèm.

20. Lập trình viên

20 công việc lý tưởng: Lương cao – ít áp lực đang ngày càng phát triển trong thập kỷ tới - Ảnh 1.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 4.300 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 69

Thu nhập trung bình hàng năm: 78.590 USD (khoảng 1,81 tỷ đồng)

19. Nhà khoa học và chuyên gia môi trường

20 công việc lý tưởng: Lương cao – ít áp lực đang ngày càng phát triển trong thập kỷ tới - Ảnh 2.

Những công việc liên quan đến nghiên cứu môi trường dự kiến sẽ tăng con số lớn đến năm 2029.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 7.100 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 69

Thu nhập trung bình hàng năm: 80.090 USD (khoảng 1,84 tỷ đồng)

18. Thanh tra tài chính

20 công việc lý tưởng: Lương cao – ít áp lực đang ngày càng phát triển trong thập kỷ tới - Ảnh 3.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 4.900 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 69

Thu nhập trung bình hàng năm: 92.730 USD (khoảng 2,13 tỷ đồng)

17. Kỹ sư công nghệ thông tin

20 công việc lý tưởng: Lương cao – ít áp lực đang ngày càng phát triển trong thập kỷ tới - Ảnh 4.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 12.800 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 69

Thu nhập trung bình hàng năm: 101.090 USD (khoảng 2,33 tỷ đồng)

16. Giáo viên triết học và tôn giáo cấp trung học phổ thông

20 công việc lý tưởng: Lương cao – ít áp lực đang ngày càng phát triển trong thập kỷ tới - Ảnh 5.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 2.100 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 68

Thu nhập trung bình hàng năm: 90.160 USD (khoảng 2,07 tỷ đồng)

15. Nhà khoa học địa chất

20 công việc lý tưởng: Lương cao – ít áp lực đang ngày càng phát triển trong thập kỷ tới - Ảnh 6.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 1.600 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 68

Thu nhập trung bình hàng năm: 112.110 USD (khoảng 2,58 tỷ đồng)

14. Quản lý cho người nổi tiếng

20 công việc lý tưởng: Lương cao – ít áp lực đang ngày càng phát triển trong thập kỷ tới - Ảnh 7.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 2.600 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 67

Thu nhập trung bình hàng năm: 98.070 USD (khoảng 2,26 tỷ đồng)

13. Giáo viên trung học phổ thông

20 công việc lý tưởng: Lương cao – ít áp lực đang ngày càng phát triển trong thập kỷ tới - Ảnh 8.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 3.700 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 66

Thu nhập trung bình hàng năm: 75.010 USD (khoảng 1,73 tỷ đồng)

12. Nghiên cứu khoa học công nghệ và thông tin

20 công việc lý tưởng: Lương cao – ít áp lực đang ngày càng phát triển trong thập kỷ tới - Ảnh 9.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 5.000 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 66

Thu nhập trung bình hàng năm: 130.890 USD (khoảng 3,01 tỷ đồng)

11. Nhà dịch tễ học

20 công việc lý tưởng: Lương cao – ít áp lực đang ngày càng phát triển trong thập kỷ tới - Ảnh 10.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 400 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 64

Thu nhập trung bình hàng năm: 83.620 USD (khoảng 1,92 tỷ đồng)

10. Chuyên gia thống kê

20 công việc lý tưởng: Lương cao – ít áp lực đang ngày càng phát triển trong thập kỷ tới - Ảnh 11.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 14.800 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 64

Thu nhập trung bình hàng năm: 97.170 USD (khoảng 2,24 tỷ đồng)

9. Nhà kinh tế học

20 công việc lý tưởng: Lương cao – ít áp lực đang ngày càng phát triển trong thập kỷ tới - Ảnh 12.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 2.900 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 64

Thu nhập trung bình hàng năm: 120.880 USD (khoảng 2,78 tỷ đồng)

8. Kỹ sư công nghệ sinh học và vi sinh

20 công việc lý tưởng: Lương cao – ít áp lực đang ngày càng phát triển trong thập kỷ tới - Ảnh 13.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 1.000 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 63

Thu nhập trung bình hàng năm: 98.340 USD (khoảng 2,26 tỷ đồng)

7. Giáo viên kinh tế cấp phổ thông

20 công việc lý tưởng: Lương cao – ít áp lực đang ngày càng phát triển trong thập kỷ tới - Ảnh 14.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 900 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 63

Thu nhập trung bình hàng năm: 123.720 USD (khoảng 2,85 tỷ đồng)

6. Nhà khoa học và công nghệ thực phẩm

20 công việc lý tưởng: Lương cao – ít áp lực đang ngày càng phát triển trong thập kỷ tới - Ảnh 15.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 600 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 62

Thu nhập trung bình hàng năm: 80.190 USD (khoảng 1,84 tỷ đồng)

5. Nhà thủy văn học

20 công việc lý tưởng: Lương cao – ít áp lực đang ngày càng phát triển trong thập kỷ tới - Ảnh 16.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 400 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 62

Thu nhập trung bình hàng năm: 90.150 USD (khoảng 2,07 tỷ đồng)

4. Nhà vật lý học

20 công việc lý tưởng: Lương cao – ít áp lực đang ngày càng phát triển trong thập kỷ tới - Ảnh 17.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 1.300 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 62

Thu nhập trung bình hàng năm: 137.700 USD (khoảng 3,17 tỷ đồng)

3. Chuyên viên nghiên cứu chuỗi vận hành

20 công việc lý tưởng: Lương cao – ít áp lực đang ngày càng phát triển trong thập kỷ tới - Ảnh 18.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 26.100 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 61

Thu nhập trung bình hàng năm: 92.280 USD (khoảng 2,12 tỷ đồng)

2. Kỹ sư hóa học

20 công việc lý tưởng: Lương cao – ít áp lực đang ngày càng phát triển trong thập kỷ tới - Ảnh 19.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 1.400 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 61

Thu nhập trung bình hàng năm: 114.820 USD (khoảng 2,64 tỷ đồng)

1. Nhà nghiên cứu chính trị học

20 công việc lý tưởng: Lương cao – ít áp lực đang ngày càng phát triển trong thập kỷ tới - Ảnh 20.

Nhu cầu nhân lực từ năm 2019 đến 2029: 400 nhân lực

Mức độ áp lực công việc: 61

Thu nhập trung bình hàng năm: 124.100 USD (khoảng 2,85 tỷ đồng)

Nguồn: Tổng hợp


Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *