Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 6 doanh nghiệp

Rate this post

CTCP Thống Nhất (BAX): Ngày 26/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 130,93% (01 cổ phiếu nhận 13.093 đồng). Thời gian thanh toán chia làm 2 đợt, đợt 1 vào ngày 26/5/2021 sẽ trả tỷ lệ 40,93% và đợt 2 vào ngày 26/7/2021 sẽ trả 90% còn lại.

CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL): Ngày 14/4 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 26/4/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Đá Núi Nhỏ (NNC): Ngày 20/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 18% (01 cổ phiếu nhận 1.800 đồng). Thời gian thanh toán 5/5/2021.

CTCP Nam Việt (NAV): Ngày 29/4 – ngày ĐKCC nhạn tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 20/5/2021.

CTCP Đường Quảng Ngãi (mã chứng khoán QNS): Ngày 16/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 29/4/2021.

CTCP Thép Thủ Đức – VnSteel (TDS): Ngày 10/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/5/2021.

Thái Mạnh

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị


Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *