Hà Nội phân cấp cho Ban quản lý được lựa chọn chủ đầu tư dự án từ 2.500 tỷ đồng

Rate this post

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành trực thuộc UBND TP sẽ làm bên mời thầu tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư quy mô tổng vốn từ 2.500 tỷ đồng trở lên hoặc quy mô sử dụng đất từ 10ha trở lên…..

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Quyết định 32/2022/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất trên địa bàn do UBND TP.Hà Nội.

Theo đó, tại quyết định vừa ban hành, lãnh đạo Hà Nội giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc hướng dẫn, cung cấp thông tin quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; giải quyết thủ tục thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh nhiệm vụ lập quy hoạch, đồ án quy hoạch chi tiết; chấp thuận tổng mặt bằng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ hướng dẫn, cung cấp thông tin, giải quyết thủ tục về chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư; Cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký và thủ tục đầu tư khác theo quy định pháp luật;

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch, chính sách quản lý đất đai, môi trường; hướng dẫn, giải quyết thủ tục đất đai, báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường; hướng dẫn, công tác đo đạc và bản đồ.

Sở Xây dựng hướng dẫn, cung cấp thông tin, giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản, hạ tầng kỹ thuật đô thị; Hướng dẫn, giải quyết thủ tục về thẩm định dự án, thẩm định thiết kế đối với dự án, công trình thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý; Cấp phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng…

Sở Giao thông Vận tải được giao nhiệm vụ hướng dẫn, cung cấp thông tin về quy hoạch chuyên ngành, quản lý công trình giao thông; hướng dẫn, giải quyết thủ tục về thẩm định dự án, thẩm định thiết kế đối với dự án, công trình thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn, cung cấp thông tin về quy hoạch chuyên ngành, các nội dung quản lý đê điều, thủy lợi, nông nghiệp; Hướng dẫn, giải quyết thủ tục về thẩm định dự án, thẩm định thiết kế đối với dự án, công trình thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý; Sở Công thương hướng dẫn, cung cấp thông tin về quy hoạch chuyên ngành, nội dung quản lý chuyên ngành; hướng dẫn, giải quyết thủ tục về thẩm định dự án, thẩm định thiết kế đối với dự án, công trình thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, cung cấp thông tin, giải quyết thủ tục về thẩm định công nghệ của dự án đầu tư; Chủ trì thẩm định về công nghệ theo quy định của Chính phủ đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án đầu tư xây dựng nguy cơ tác động xấu đến môi trường có sử dụng công nghệ.

Công an Hà Nội có nhiệm vụ hướng dẫn, cung cấp thông tin, giải quyết thủ tục về thẩm duyệt thiết kế của công trình, hạng mục công trình PCCC; Nghiệm thu công trình đảm bảo an toàn PCCC;

UBND quận, huyện, thị xã hướng dẫn, cung cấp thông tin, giải quyết các thủ tục về quy hoạch, đầu tư xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường và nội dung khác theo phân cấp, ủy quyền;

Quỹ Đầu tư Phát triển TP cung cấp thông tin danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của quỹ, giới thiệu nguồn cho vay ưu đãi tại quỹ; Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, giải quyết cho vay dự án đầu tư theo quy định.

Đặc biệt, lãnh đạo UBND TP.Hà Nội phân cấp, ủy quyền cho các đơn vị trong việc thực hiện công tác đấu thầu, đấu giá đất nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án trên địa bàn.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP giao các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành trực thuộc UBND TP làm bên mời thầu tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư quy mô tổng vốn từ 2.500 tỷ đồng trở lên hoặc quy mô sử dụng đất từ 10ha trở lên trong khu vực các quận, từ 25ha trở lên tại khu vực còn lại. Đồng thời, UBND quận, huyện, thị xã làm bên mời thầu tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư còn lại.

Trong trường hợp đặc biệt, Chủ tịch UBND TP quyết định cụ thể giao đơn vị mời thầu khi phê duyệt danh mục dự án lựa chọn nhà đầu tư. Đối với trường hợp dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ trong văn bản chấp thuận chủ trương giao cho UBND TP tổ chức thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, Sở KH&ĐT đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND TP giao đơn vị tổ chức đấu thầu theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ này 26/9/2022.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *