Gần 32.000 tỉ đồng dành cho phát triển hạ tầng giao thông

Rate this post

Theo phương án dự kiến, gần 32.000 tỷ đồng trong tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sẽ được dành để đầu tư cho các dự án phát triển hạ tầng giao thông bao gồm các dự án chuyển tiếp và dự án khởi công mới.

Theo UBND tỉnh, căn cứ văn bản số 491/TTg-KTTH ngày 2/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến thẩm định của Bộ KH-ĐT, UBND tỉnh dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của tỉnh là hơn 67,7 ngàn tỷ đồng. Trong số này, nguồn vốn ngân sách địa phương là hơn 33,5 ngàn tỷ đồng gồm: nguồn vốn ngân sách tập trung, nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn xổ số kiến thiết và nguồn bội chi ngân sách địa phương. Nguồn vốn ngân sách trung ương hơn 11,2 ngàn tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn trong nước và nguồn vốn nước ngoài. Cùng với đó là nguồn vốn khoảng 23 ngàn tỷ đồng từ khai thác đấu giá đất trên địa bàn tỉnh.

Về dự kiến danh mục và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, lĩnh vực giao thông tiếp tục được xác định là trọng điểm ưu tiên đầu tư.

UBND tỉnh đã hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh theo ý kiến thẩm định và gửi Bộ KH-ĐT tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, đối với nguồn vốn hơn 9,2 ngàn tỷ đồng từ ngân sách trung ương (không tính nguồn vốn nước ngoài), có đến khoảng 8,5 ngàn tỷ đồng được phân bổ cho các dự án giao thông. Trong đó, dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành (dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025) tiếp tục được bố trí nguồn vốn lớn với hơn 4,6 ngàn tỷ đồng để thực hiện.

Cùng với đó, 2 ngàn tỷ đồng cũng được bố trí cho dự án trọng điểm có tính liên kết vùng là dự án Đường liên cảng H.Nhơn Trạch, sẽ được khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025.

Hơn 1,9 ngàn tỷ đồng còn lại sẽ được bố trí cho 5 dự án giao thông khác theo chương trình hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương gồm: 1 dự án chuyển tiếp là dự án Hương lộ 10, đoạn 2 (từ ranh giới H.Long Thành và H.Cẩm Mỹ đến vị trí giao với đường tỉnh 769) và 4 dự án khởi công mới gồm: Nâng cấp đường tỉnh 763 (đoạn còn lại); Xây dựng đường trục trung tâm TP.Biên Hòa (đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn); Đường ven sông Đồng Nai, TP.Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh H.Vĩnh Cửu); Đường vành đai 1, TP.Long Khánh.

Trong khi đó, đối với nguồn vốn hơn 33,5 ngàn tỷ đồng từ ngân sách địa phương, các dự án hạ tầng giao thông cũng dự kiến được ưu tiên phân bổ hơn 23,3 ngàn tỷ đồng. Nguồn vốn này sẽ dành để thực hiện 29 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 2020 sang giai đoạn 2021-2025 và 57 dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, một trong những mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới là xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện về kinh tế – xã hội, trung tâm công nghiệp và dịch vụ cảng hàng không, cảng nước sâu, cửa ngõ giao thương quốc tế. Đưa Đồng Nai trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước vào năm 2025 và là một trong những tỉnh phát triển trong tốp đầu của cả nước vào năm 2030.

Do đó, việc phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cũng được thực hiện đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế và xã hội. Trong đó, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông đô thị, nông thôn và giao thông kết nối với vùng.


Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *