Bắc Ninh thành lập thêm 8 khu công nghiệp gần 1.700ha

Rate this post

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, hiện tại, địa phương có 16 khu công nghiệp đã thành lập tổng diện tích 6.397,68 ha.

Cụ thể, khu công nghiệp Tiên Sơn 402,81 ha; khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn – giai đoạn 1 quy mô 286,82 ha và giai đoạn 2 quy mô 95,81; khu công nghiệp Yên Phong 344,56 ha; khu công nghiệp Yên Phong mở rộng 313,9 ha; khu công nghiệp VSIP 485 ha; khu công nghiệp Quế Võ 610,85 ha;  khu công nghiệp Quế Võ 2 giai đoạn 1 diện tích 269,48 ha; khu công nghiệp Quế Võ 3 giai đoạn 1 quy mô 281,51 ha;

khu công nghiệp Thuận Thành 3 giai đoạn 1 diện tích 140 ha; khu công nghiệp Thuận Thành 3, phân khu B quy mô 180 ha; khu công nghiệp Hanaka 55,29 ha; khu công nghiệp Thuận Thành 252,6 ha; khu công nghiệp Yên Phong 2 – B (VSIP 2) quy mô 282,67 ha; khu công nghiệp Yên Phong 2 – C diện tích 221,02 ha; khu công nghiệp Nam Sơn – Hạp Lĩnh 300 ha; khu công nghiệp Gia Bình 306,69 ha. 

Bên cạnh 16 khu công nghiệp này, theo quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2030, tỉnh dự kiến quy hoạch mới gồm bổ sung khoảng 55,29 ha liền kề vào khu công nghiệp Gia Bình 2 (do điều chuyển vị trí khu công nghiệp Hanaka hiện tại sang vị trí mới) và bổ sung 100 ha vào khu công nghiệp Thuận Thành 3 – Phân khu C. 

Hai khu công nghiệp có trong quy hoạch giai đoạn này là khu công nghiệp Thuận Thành 3 – phân khu C 100 ha và  khu công nghiệp An Việt – Quế Võ 6 quy mô 78,67 ha.

Đồng thời, tỉnh cũng loại bỏ khu công nghiệp Hanaka ra khỏi quy hoạch từ nay đến 2030 (chuyển vị trí khu công nghiệp Hanaka hiện trạng sang mục đích đô thị).

Về thu hút đầu tư giai đoạn 2021 – 2030, tỉnh khuyến khích đầu tư vào 14 dự án công nghiệp, trong đó có các khu công nghiệp đã thành lập:  khu công nghiệp Thuận Thành 1 quy mô 250 ha; khu công nghiệp Gia Bình 2 diện tích 249,75 ha;  khu công nghiệp Yên Phong 2 – A 151,27 ha; khu công nghiệp Quế Võ 2 (giai đoạn 2) 277,52 ha; khu công nghiệp Quế Võ 3 (giai đoạn 2) 208,54 ha.

Các dự án sẽ thu hút đầu tư giai đoạn 2026 – 2030 là khu công nghiệp Lương Tài 1 diện tích 245 ha; khu công nghiệp Lương Tài 2 diện tích 495 ha; khu công nghiệp – Đô thị và Dịch vụ Lương Tài 665 ha; khu công nghiệp tại huyện Quế Võ 150 ha; khu công nghiệp Gia Bình 1 quy mô 250 ha; bổ sung 100 ha vào khu công nghiệp Thuận Thành 3 – Phân khu C và bổ sung khoảng 55,29 ha liền kề khu công nghiệp Gia Bình 2.

Về thu hút đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, tới 2030, tỉnh dự kiến thành lập các khu công nghiệp sau: khu công nghiệp Thuận Thành 1 quy mô 250 ha; khu công nghiệp Thuận Thành 3 – Phân khu C 200 ha; khu công nghiệp Yên Phong 2 – A 151,27 ha;  khu công nghiệp Quế Võ 2 (giai đoạn 2) 277,52 ha;  khu công nghiệp Quế Võ 3 (giai đoạn 2) 208,54 ha; khu công nghiệp An Việt – Quế Võ 6 quy mô 78,67 ha; khu công nghiệp Gia Bình 2 diện tích 249,75 ha; khu công nghệ thông tin tập trung tỉnh 250 ha tại phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh và xã Liên Bão, huyện Tiên Du; chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu công nghiệp của khu công nghiệp Hanaka.

https://cafef.vn/bac-ninh-thanh-lap-them-8-khu-cong-nghiep-gan-1700ha-20220330172021282.chnSource link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *